Nyheter

Kallelse till Årsstämma 2022

2022-01-11


Härmed kallas till Årsstämma 2022 för Åbyälvens FVO.


Tid och plats

Mötet hålls i Gagsmark Byagård onsdag den 26 januari kl 19:00.


Dokument

Kallelse Årsstämma 2022

Dagordning Årsstämma 2022

Verksamhets- och förvaltningsberättelse

Förslag på fiskeregler 2022

Verksamhetsplan 2022


Anmälan
Anmälan till årsstämman sker senast 22/1 på mailadress ordforande@abyalven.se
Ange namn, e-postadress och fastighet som er fiskerätt tillhör.Slutrapport för Inventering av inflöden finns nu tillgänglig

2022-01-03


Under 2021 har Åby älvs nedre FVO med bidrag från Lokala vattenvårdsprojekt (LOVA) tillsammans med Ecogain genomfört en inventering av 16 biflöden till Åbyälven.


Anledningen till detta är att beståndet av lax och öring i Åbyälven i dag är reducerat. Uppdraget var att se om de finns några biflöden som kan bli potentiella lek och uppväxtområden.


Ni hittar rapporten här:

Slutrapport inventering biflöden Åbyälven nedre FVOF 2021Inlämning av motioner till Årsmöte

2021-12-14


Senast den 31/12 ska motioner till nästa årsmöte lämnas in. Detta gör ni genom att kontakta ordföranden via mail: ordforande@abyalven.se.


Invasiva arter

2021-06-30


Länsttyrelsen har just nu en informationskampanj om arbetet med invasiva arter i våra vatten. Det är väldigt viktigt att om man får upp något främmande som till exempel Svartmunnad smörbult eller Ullhandskrabban att man inte slänger tillbaka den i vattnet utan tar hand om den. De vill hemskt gärna också att man rapporterar in det man hittar till antingen invasivaarter.nu eller havochvatten.se/rappen.


Lär mer här.


Ny hemsida

2021-05-10


Välkomna till vår nya, moderniserade, hemsida! Här hittar ni allmän information om vårt FVO. Information om fiskekort, regler och fångstrapporter hittar ni på ifiske.se.


Anbudsförfrågan skötsel 2021

2021-03-25


Härmed utlyser Åbylävens Nedre FVO anbudsförfrågan för underhåll och skötsel under säsongen 2021. Specifikation av tid och arbetsuppgifter framgår av anbudsunderlaget som ni hittar här.

Anbud skall lämnas in senast 10 April till ordforande@abyalven.se.
Vid eventuella frågor gällande detta anbud, kontakta oss på mailadressen ovan.
Protokoll från årsstämma 2021

2021-02-03


Tack till er som deltog i årsmötet!
Protokollet från mötet hittar ni här.