Fångstrapporter

Här visas de fångstrapporter som lämnats in för publicering och som godkänts av FVOt. Visas din rapport inte här, vänligen avvakta godkännande. Detta sker manuellt och kan ta ett par dagar även om vi gör vårt bästa för att publicera så snart som möjligt.

Inlämnade fångstrapporter 2019

Namn

Datum

Art

Längd

Vikt

Kön

Återutsatt

Fångstmetod

Fångstplats

Edström Anders2019-10-19 Öring 35 Hona Ja Fluga Åbyn
Edström Anders2019-08-25 Lax 89 Hane Ja Fluga Källbomark
Glenn Wallström2019-06-15 Gädda 55 Vet ej Ja Spinn Åbyn
John Risberg2019-06-14 Gädda 76 Vet ej Ja Fluga Åbyn
John Risberg2019-06-14 Gädda 80 Vet ej Ja Fluga Åbyn
John Risberg2019-06-08 Gädda 65 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Mikael Bergh2019-06-07 Öring 55 0 Hane Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-06-06 Öring 50 0 Hona Ja Fluga Avan
Robin N2019-06-05 Lax 93 Hane Ja Fluga Källbomark
David Pettersson2019-06-02 Lax 73 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Joakim Stenberg2019-06-01 Öring 70 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Mikael Bergh2019-05-30 Öring 55 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
David Pettersson2019-05-29 Öring 40 Vet ej Ja Spinn Avan
Jon2019-05-27 Lax 111 Hane Ja Fluga Avan
Blank och mycket pigg
Claes Enberg2019-05-27 Öring 67 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Amanda Ögren2019-05-27 Öring 45 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Amanda
Fredrik Bothén2019-05-26 Lax 95 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Fredrik Bothén2019-05-26 Öring 65 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Fredrik Bothén2019-05-26 Öring 85 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Tim Magnusson2019-05-26 Öring 84 5 Hane Ja Spinn Källbomark
Jonas Nyström2019-05-26 Öring 50 Vet ej Ja Spinn Avan
Mikael Bergh2019-05-25 Öring 45 0 Hona Ja Fluga Avan
David Pettersson2019-05-25 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Jonas Nyström2019-05-25 Öring 46 Vet ej Ja Spinn Avan
David Pettersson2019-05-25 Öring 36 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Mikael Bergh2019-05-23 Öring 67 0 Hona Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-05-23 Harr 40 0 Hona Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-05-23 Öring 40 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Stefan Johansson2019-05-22 Lax 85 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Stefan Johansson2019-05-22 Öring 40 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Hannes Östlund2019-05-22 Harr 35 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Thomas Karlsson2019-05-21 Öring 66 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Thomas Karlsson2019-05-21 Öring 66 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Thomas Karlsson2019-05-21 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Peter Johansson2019-05-21 Lax 80 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Claes enberg2019-05-20 Öring 35 Vet ej Ja Fluga Avan
Joakim Sundqvist2019-05-20 Öring 47 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Joakim Sundqvist2019-05-20 Öring 38 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Jonas Seger2019-05-20 Lax 85 Hona Ja Fluga Åbyn
Besa
Thomas Karlsson2019-05-20 Öring 65 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Thomas Karlsson2019-05-20 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Thomas Karlsson2019-05-20 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Mikael Bergh2019-05-19 Lax 108 0 Hona Ja Fluga Avan
Besa i god kondition på väg ut till havet.
Jonas Nyström2019-05-19 Öring 48 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Robin N2019-05-19 Lax 105 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Besa
Robin N2019-05-19 Öring 40 Hane Ja Fluga Åbyn
Robin N2019-05-19 Öring 30 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Pelle2019-05-19 Öring 45 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2019-05-19 Öring 40 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-05-18 Öring 55 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-05-18 Öring 40 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-05-18 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Alfred sjödin2019-05-18 Öring 60 2 Hona Nej Spinn Åbyn
Jon2019-05-18 Öring 66 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Jonas Nyström2019-05-18 Öring 64 3.5 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Jonas Nyström2019-05-18 Lax 90 Hona Ja Spinn Källbomark
Jonas nyström2019-05-18 Lax 82 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Fredrik Lundström2019-05-18 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Fredrik
Fredrik Lundström2019-05-18 Öring 35 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Fredrik
Jan Esensjö2019-05-18 Öring 40 Vet ej Ja Fluga Avan
Jan Esensjö2019-05-18 Öring 42 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Jan Esensjö2019-05-18 Harr 45 Hona Ja Fluga Åbyn
Gunnar Zingmark2019-05-17 Lax 52 Hane Ja Spinn Avan
Joakim Lundkvist2019-05-17 Öring 57 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Joakim Lundkvist2019-05-17 Öring 45 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Joakim Lundkvist2019-05-17 Öring 37 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Michel Edberg2019-05-17 Öring 40 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2019-05-16 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Tommy Bergman2019-05-14 Lax 82 Hona Ja Spinn Åbyn
David Josefsson2019-05-12 Öring 60 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Johan Fahlgren2019-05-11 Öring 65 3 Hona Ja Fluga Åbyn
Lars Lindgren2019-05-11 Öring 40 Hona Ja Fluga Åbyn
Rasmus F2019-05-11 Öring 63 2.51 Vet ej Nej Spinn Åbyn
David Josefsson2019-05-11 Harr 45 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Johan Marklund2019-05-11 Öring 50 1.2 Hona Ja Fluga Åbyn
Rasmus F2019-05-11 Öring 35 0.5 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Michel Edberg2019-05-11 Öring 67 3 Hona Nej Fluga Åbyn
Marcus W2019-05-10 Lax 87 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Marcus W2019-05-10 Öring 0 1.6 Vet ej Ja Spinn Avan
Erik linder2019-05-10 Öring 67 Hona Ja Fluga Avan
Erik linder2019-05-10 Öring 55 Hona Ja Fluga Avan
K. Berglund2019-05-09 Öring 65 0 Hane Ja Spinn Källbomark
K. Berglund2019-05-09 Harr 45 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
David Pettersson2019-05-09 Öring 55 Hona Ja Spinn Åbyn
Mikael Bergh2019-05-09 Harr 40 0 Hona Ja Fluga Avan
Joakim L2019-05-07 Öring 60 Hona Ja Fluga Avan
Simon Mäkikaltio2019-05-06 Öring 56 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-05-06 Öring 50 0 Hona Ja Fluga Åbyn
David Lundin2019-05-04 Öring 35 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Martin Fredriksson2019-05-04 Öring 0 4.1 Hane Ja Fluga Avan
Kevin2019-05-04 Öring 45 1 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Marcus w2019-05-04 Öring 67 Hona Ja Spinn Avan
Jonas Nyström2019-05-04 Öring 40 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Jonas Nyström2019-05-04 Öring 68 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Linnea2019-05-04 Öring 50 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Jonas Nyström2019-05-03 Öring 46 Hane Ja Spinn Åbyn
Hampus Johansson2019-05-03 Öring 43 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Andre Bergman2019-05-02 Harr 47 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Mikael Bergh2019-05-01 Harr 45 0 Hane Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2019-05-01 Öring 40 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Daniel Lindgren2019-05-01 Harr 35 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2019-04-28 Harr 48 0 Hona Ja Fluga Avan

"