Fångstrapporter

Här visas de fångstrapporter som lämnats in för publicering och som godkänts av FVOt. Visas din rapport inte här, vänligen avvakta godkännande. Detta sker manuellt och kan ta ett par dagar även om vi gör vårt bästa för att publicera så snart som möjligt.

Inlämnade fångstrapporter 2015

Namn

Datum

Art

Längd

Vikt

Kön

Återutsatt

Fångstmetod

Fångstplats

Uno Ström2015-11-02 Öring 0 1,3 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Erik lundberg2015-10-28 Öring 40 0.7 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Erik lundberg2015-10-28 Harr 25 0.4 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Jan Esensjö2015-10-24 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
En knubbig och blank krabat!
Nils Ström2015-10-18 Lax 0 3,5 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Alexander Falk2015-10-17 Öring 45 0 Hane Ja Spinn Källbomark
Lars Wendleman2015-10-17 Öring 49 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Lars Vendelman2015-10-17 Öring 49 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Nils Ström2015-10-16 Lax 0 9.5 Hane Ja Spinn Källbomark
Jakobforsen
Nils Ström2015-10-16 Öring 0 0.5 Vet ej Ja Spinn Avan
Alexander Falk2015-10-16 Lax 0 17.2 Hane Ja Spinn Källbomark
En brun gubbe :)
Max Falk2015-10-16 Lax 0 14 Hane Ja Spinn Källbomark
Leif Wass2015-10-16 Öring 30 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Leif Wass2015-10-16 Öring 35 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2015-10-16 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2015-10-15 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-10-15 Öring 50 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-10-15 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2015-10-15 Öring 40 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2015-10-15 Lax 80 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
Mikael Bergh2015-10-15 Harr 35 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-10-15 Harr 40 0 Hane Ja Fluga Avan
George Norlin2015-10-15 Öring 53 1,5 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Daniel Hirvonen2015-08-28 Gädda 112 8.2 Hona Ja Spinn Åbyn
Andre Johansson2015-08-23 Lax 60 0 Hane Ja Spinn BÃ¥tfors
Calle Lundqvist2015-08-22 Öring 69 0 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Ted L2015-07-31 Lax 55 0 Hane Ja Fluga Källbomark
Ted l2015-07-30 Lax 88 0 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Ted L2015-07-30 Öring 60 0 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Janne S2015-07-28 Lax 57 0 Hane Ja Fluga Gagsmark
Mattias Grändås2015-07-13 Lax 105 0 Hona Ja Fluga Källbomark
Andre J2015-07-05 Gädda 95 6 Vet ej Nej Spinn Båtfors
Kenneth Berglund2015-06-27 Lax 113 15 Hane Nej Spinn Källbomark
Anders ölund2015-06-26 Lax 0 7.0 Hona Nej Spinn Gagsmark
Anders ölund2015-06-25 Lax 105 13.0 Hona Nej Spinn Gagsmark
Tord Larsson2015-06-24 Lax 78 0 Vet ej Nej Fluga Ã…byn
Qvyen Nguyon2015-06-23 Gädda 0 6.0 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Torsten Lundberg2015-06-23 Gädda 74 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Torsten Lundberg2015-06-23 Gädda 62 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Quyen Ngyen2015-06-22 Gädda 0 9.0 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Per Öhlund2015-06-19 Lax 105 13,5 Hona Nej Spinn Gagsmark
Jimi Ruonala2015-06-17 Lax 84 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
Leif Wass2015-06-15 Lax 80 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
Nils Ström2015-06-14 Öring 60 1.8 Hane Nej Spinn Åbyn
E4:a Bron
Mikael Bergh2015-06-14 Lax 75 0 Hane Ja Fluga Avan
MS2015-06-14 Lax 77 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
Johan Andersson2015-06-13 Lax 80 0 Hona Ja Fluga BÃ¥tfors
Adam westerman2015-06-11 Lax 78 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Adam westerman2015-06-11 Lax 80 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Adam westerman2015-06-11 Lax 106 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
Johan Andersson2015-06-11 Lax 95 0 Vet ej Ja Fluga BÃ¥tfors
Torsten Lundberg2015-06-11 Lax 90 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Blank och nystigen, minst 90 cm
Calle Lundqvist2015-06-10 Lax 82 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
Calle Lundqvist2015-06-10 Lax 105 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
jan öhlund2015-06-09 Lax 90 0 Hane Ja Fluga Åbyn
Adam westerman2015-06-09 Öring 66 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Adam westerman2015-06-09 Lax 93 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
Adam westerman2015-06-09 Lax 107 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
Johan Andersson2015-06-09 Lax 98 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Johan Andersson2015-06-09 Öring 81 0 Hane Ja Fluga Åbyn
Jonas Nyström2015-06-09 Lax 85 6,5 Vet ej Ja Spinn Åbyn
jan öhlund2015-06-08 Öring 70 0 Hona Ja Fluga Åbyn
överståndare
Adam westerman2015-06-08 Öring 50 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Adam westerman2015-06-08 Lax 75 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Adam westerman2015-06-08 Lax 85 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Adam westerman2015-06-08 Lax 89 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Johan Andersson2015-06-08 Lax 88 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Johan Andersson2015-06-08 Öring 72 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Qven nguyen2015-06-07 Öring 50 0 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Qvyen nguyen2015-06-06 Gädda 0 5.2 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Qvyen nguyen2015-06-06 Gädda 0 5.2 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Ted2015-06-05 Lax 106 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
Adam2015-06-05 Lax 87 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
Leif Wass2015-06-05 Lax 80 0 Hane Ja Fluga Ã…byn
jan öhlund2015-06-05 Lax 86 0 Hona Ja Spinn Åbyn
Johan Hansson2015-06-03 Lax 98 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
Kent Öberg2015-06-03 Lax 80 0 Vet ej Ja Spinn Avan
Uno Ström2015-06-02 Lax 85 0 Hona Ja Spinn Åbyn
Ulf Larsson2015-06-02 Öring 60 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Joakim Lundkvist2015-06-01 Öring 71 0 Hona Nej Fluga Avan
Valter Holmberg2015-05-31 Öring 70 3.7 Hona Nej Spinn Åbyn
Lars Wendleman2015-05-31 Öring 69 2.6 Hane Nej Spinn Åbyn
Mikael Bergh2015-05-30 Öring 50 0 Hona Ja Fluga Avan
Oskar Karlsson2015-05-30 Lax 90 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
Bengt Sagvold2015-05-29 Öring 40 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Bengt Sagvold2015-05-29 Öring 38 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Nils Ström2015-05-29 Öring 60 1.8 Hane Nej Fluga Åbyn
Gamla Bron. Tagen på en mörkröd tubfluga.
Fredrik Ã…berg2015-05-29 Lax 70 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
Blank å fin :)
Olle Wiklund2015-05-29 Öring 0 0,6 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Bengt Sagvold2015-05-28 Öring 68 0 Hona Ja Spinn Åbyn
Mikael Bergh2015-05-27 Öring 60 0 Hane Ja Fluga Avan
DH2015-05-26 Öring 66 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
joakim lundkvist2015-05-26 Öring 67 0 Hona Ja Fluga Avan
DH2015-05-25 Öring 45 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
DH2015-05-25 Öring 52 0 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Tord Larsson2015-05-25 Lax 79 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Torsten Lundberg2015-05-25 Öring 38 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Ronnie Magnusson2015-05-24 Lax 85 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
DH2015-05-24 Lax 116 11.7 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
DH2015-05-24 Lax 97 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Lars Persson2015-05-24 Öring 50 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Peter ström2015-05-24 Öring 61 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Martin Eriksson2015-05-23 Lax 80 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
Nicklas L2015-05-23 Öring 55 0 Vet ej Nej Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2015-05-23 Öring 45 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2015-05-23 Öring 36 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2015-05-23 Öring 47 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2015-05-23 Öring 72 3.8 Hane Nej Spinn Källbomark
Mattias Grändås2015-05-23 Lax 99 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Mattias Grändås2015-05-23 Lax 85 0 Hane Ja Fluga Åbyn
Anders Jonsson2015-05-22 Öring 40 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Anders Jonsson2015-05-22 Öring 40 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Mikael Bergh2015-05-21 Lax 70 0 Hona Ja Fluga Ã…byn
En besa i god kondition
Adam Westerman2015-05-21 Öring 55 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2015-05-21 Öring 36 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2015-05-21 Öring 52 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
D.H2015-05-19 Lax 54 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Patrik Östlund2015-05-19 Harr 45 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2015-05-18 Lax 81 0 Hona Ja Spinn Ã…byn
uno ström2015-05-18 Lax 110 0 Hona Ja Spinn Källbomark
Uno Ström2015-05-18 Lax 110 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Mikael Bergh2015-05-17 Öring 45 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-05-17 Öring 55 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-05-17 Öring 50 0 Vet ej Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-05-17 Öring 75 0 Hane Ja Fluga Avan
Joakim Lundkvist2015-05-17 Öring 42 0 Hona Ja Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2015-05-16 Lax 106 0 Hona Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2015-05-15 Öring 56 0 Vet ej Ja Spinn Avan
Oskar Karlsson2015-05-15 Öring 57 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Torsten Lundberg2015-05-15 Öring 45 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Tord Larsson2015-05-06 Öring 40 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2015-05-06 Öring 40 0 Vet ej Ja Spinn Avan
Oskar Karlsson2015-05-06 Öring 35 0 Vet ej Ja Spinn Avan
Ture Nilsson2015-05-06 Öring 55 1,3 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Tord Larsson2015-05-04 Lax 75 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Torsten Lundberg2015-05-04 Öring 47 1,2 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Torsten Lundberg2015-05-04 Öring 37 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Torsten Lundberg2015-05-04 Öring 45 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Ture Nilsson2015-05-04 Öring 45 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Daniel Hedlund2015-05-03 Harr 52 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Jonas Sigvardsson2015-05-02 Öring 45 0 Hane Ja Fluga Åbyn
Daniel Hedlund2015-05-02 Harr 45 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Oskar Karlsson2015-05-02 Öring 63 2,9 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Torsten Lundberg2015-05-02 Öring 55 1,6 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Torsten Lundberg2015-05-02 Öring 35 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Daniel Hedlund2015-04-28 Harr 50 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Daniel Hedlund2015-04-28 Öring 38 Vet ej Ja Fluga Åbyn
öringen krokades långt ner i halsen gälarna.\r\nfisken blödde kraftigt därav avlivades den på plats och sattes därefter tillbax. \r\nbevittnades av Uno och Peter ström
Daniel hedlund2015-04-27 Harr 35 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Daniel Hedlund2015-04-27 Harr 42 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Oskar Karlsson2015-04-27 Öring 34 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2015-04-27 Öring 35 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Mikael Bergh2015-04-25 Harr 45 0 Hane Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-04-25 Harr 50 0 Hane Ja Fluga Avan
Mikael Bergh2015-04-25 Lax 70 0 Hane Ja Fluga Avan
En besa hane

"