Fångstrapporter

Här visas de fångstrapporter som lämnats in för publicering och som godkänts av FVOt. Visas din rapport inte här, vänligen avvakta godkännande. Detta sker manuellt och kan ta ett par dagar även om vi gör vårt bästa för att publicera så snart som möjligt.

Inlämnade fångstrapporter 2014

Namn

Datum

Art

Längd

Vikt

Kön

Återutsatt

Fångstmetod

Fångstplats

Kenneth Berglund2014-11-05 Lax 0 7,5 Hona Ja Spinn Källbomark
Jonas Nyström2014-11-02 Öring 0 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Kenneth Berglund2014-10-30 Öring 0 0,7 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Kenneth Berglund2014-10-30 Öring 0 0,8 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Kenneth Berglund2014-10-30 Lax 0 2 Hane Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2014-10-30 Lax 76 0 Hona Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2014-10-30 Öring 46 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Oskar Karlsson2014-10-25 Öring 71 3,8 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2014-10-18 Annat 44 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Fångst av en id
Oskar Karlsson2014-10-17 Lax 75 0 Hona Ja Spinn Ã…byn
Stefan Johansson2014-10-16 Öring 35 0,5 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Oskar Karlsson2014-10-16 Öring 49 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2014-10-16 Lax 89 0 Hane Ja Spinn Ã…byn
Mikael Bergh2014-10-15 Öring 52 0 Hona Ja Fluga Avan
Oskar Karlsson2014-10-15 Öring 0 1,3 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Kenneth Berglund2014-09-17 Lax 0 7 Hane Ja Spinn Källbomark
Kenneth Berglund2014-09-17 Lax 0 6 Hane Ja Spinn Källbomark
Kenneth Berglund2014-09-17 Lax 0 11 Hona Ja Spinn Källbomark
Jonas Nyström2014-08-31 Öring 35 0,5 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Kenneth Berglund2014-08-28 Lax 82 5 Hona Nej Spinn Källbomark
Ture Nilsson2014-08-28 Öring 55 1.750 Hona Nej Spinn Åbyn
Andrè Johansson2014-08-25 Lax 80 Hane Nej Spinn Båtfors
Kenneth Berglund2014-08-24 Lax 110 15 Hane Ja Spinn Källbomark
Kenneth Berglund2014-08-23 Lax 0 9,5 Hona Nej Spinn Källbomark
Erik J2014-07-04 Gädda 651 1,5 Vet ej Nej Fluga Åbyn
Erik J2014-07-03 Gädda 75 2 Vet ej Nej Fluga Åbyn
Nils Ström2014-06-25 Öring 0 1 Vet ej Ja Fluga Avan
Jonas Nyström2014-06-25 Lax 100 10 Hona Nej Fluga Åbyn
Bo Häll2014-06-12 Lax 65 Hona Ja Fluga Avan
Daniel Lindblom2014-06-01 Harr 30 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Johan Fahlgren2014-05-31 Öring 45 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Gammal Fisk
Johan Andersson2014-05-29 Lax 72 Hona Ja Fluga Ã…byn
Mikael Bergh2014-05-26 Öring 65 0 Hona Ja Fluga Avan
U S2014-05-24 Öring 0 1,6 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Olav L2014-05-22 Öring 50 1,0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Olav L2014-05-22 Lax 76 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Adam2014-05-22 Öring 84 0 Vet ej Ja Fluga Åbyn
Uno Ström2014-05-22 Lax 79 6 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Pasi Nurmikumpu2014-05-22 Öring 51 1.6 Hane Nej Spinn Åbyn
Pasi Nurmikumpu2014-05-21 Öring 57 2.1 Hona Nej Spinn Åbyn
Folke A2014-05-20 Öring 65 2,5 Hane Nej Spinn Åbyn
Oskar Karlsson2014-05-17 Lax 81 0 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Anders Öhlund2014-05-16 Öring 53 1.6 Vet ej Nej Spinn Gagsmark
Berglundssele
Stefan Johansson2014-05-16 Öring 50 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Nedan bron. Fångstsätt ej angivet
Oläsligt i pärm2014-05-16 Öring 44 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Mitt i by. Fångstsätt ej angivet.
Oskar Karlsson2014-05-16 Lax 82 Vet ej Ja Spinn Avan
Oskar Karlsson2014-05-16 Lax 84 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Ture Nilsson2014-05-15 Lax 100 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Nedan bron Fångstsätt ej angivet i pärm
Olav L2014-05-15 Öring 50 1,4 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Olav L2014-05-15 Öring 61 2,2 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Stefan Johansson2014-05-13 Lax 70 3.1 Vet ej Nej Spinn Ã…byn
Plats, fångstsätt, återutsatt ej angivet i pärm
Emma Lundström2014-05-12 Lax 0 13.2 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Nedanför Avabron. Fångstsätt och återutsättning ej angivet
Oskar Karlsson2014-05-12 Öring 71 3.9 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Christoffer Häggbom2014-05-11 Öring 60 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Plats och fångstsätt ej angivet
Nils Ström2014-05-10 Öring 0 2.3 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Plats och fångstsätt ej angivet
Oskar Karlsson2014-05-08 Öring 41 0.5 Vet ej Ja Spinn Avan
Oskar Karlsson2014-05-08 Öring 43 0.5 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Nils Ström2014-05-08 Öring 38 0.5 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Fångstplats och fångstsätt ej angivet
Nils Ström2014-05-07 Öring 50 1.5 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Vallforsen
Oskar Karlsson2014-05-07 Lax 114 12.8 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Oskar Karlsson2014-05-05 Öring 40 Vet ej Ja Spinn Avan
Mikael Bergh2014-05-04 Öring 62 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Fångstsätt och plats ej angivet, antagit Åbyn
Johan Andersson2014-05-01 Öring 45 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Fångstsätt ej angivet
Johan Andersson2014-05-01 Lax 84 Vet ej Ja Spinn Ã…byn
Fångstsätt ej angivet
Henry Lundberg2014-05-00 Öring 70 0 Vet ej Nej Spinn Källbomark
Fångstplats och datum saknas
Olle Linkvist2014-05-00 Lax 100 0 Vet ej Ja Fluga Källbomark
Fångstplats och datum saknas
Olle Linkvist2014-05-00 Lax 100 0 Vet ej Ja Fluga Ã…byn
Fångstplats och datum saknas
Anders Öhlund2014-05-00 Öring 51 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Fångstplats och datum saknas
Kenneth Berglund2014-05-00 Öring 51 0 Vet ej Nej Spinn Åbyn
Fångstplats och datum saknas
Kenneth Berglund2014-05-00 Öring 60 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Fångstplats och datum saknas
Kenneth Berglund2014-05-00 Öring 37 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Fångstplats och datum saknas
Kenneth Berglund2014-05-00 Öring 47 0 Vet ej Ja Spinn Källbomark
Fångstplats och datum saknas
Kenneth Berglund2014-05-00 Öring 35 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Fångstplats och datum saknas
Kenneth Berglund2014-05-00 Öring 49 0 Vet ej Ja Spinn Åbyn
Fångstplats och datum saknas

"