Nyhetsarkiv

Totalt fiskeförbud

2018-09-01

Från och med 1 september inträder emellertid totalt fiskeförbud i älven och råder till och med 14 oktober.
Läs mer under regler.

Älven åter öppen för fiske

2018-08-15

Vattentemperaturen i älven har nu sjunkit till 16 grader vi kan därmed börja fiska igen. Fiskekortförsäljningen har därför åter öppnat. Vattenståndet är tyvärr fortfarande väldigt lågt, så tänk på att göra drillingen så kort som möjligt.

Välkomna till vår fina älv!

Avbruten fiskekortsförsäljning!

2018-07-21

All försäljning av fiskekort i Åbyälven stoppas from.nu och tillvidare på grund av onormalt höga vattentemperaturer i älven och dessutom extremt lågt vattenflöde ser vi att vi är tvungna att ta till detta. Åbyälvens nedre fiskevårdsområdes styrelsens beslut gäller för hela fiskevårdsområdet tillsvidare. Uppdaterad information kommer på hemsidan och Facebook. För er som redan har fiskekort samt fiskerättsbevis/årsfiskekort fortsätter att vara giltiga men med en bestämd uppmaning till samtliga att inte fiska i älven till vi får lägre temperatur och högre vattenflöde .

Har du frågor är du välkommen att kontakta oss på: ordforande@abyalven.se eller på mobil: 070-829 09 09

Aktuell vattentemperatur

2019-06-24

Nu kan man se aktuell vattentemperatur i Åbyälven här på hemsidan. Mätvärdet som visas här ligger till grund för de rekommendationer som ges för fisket.
Mätningen upprepas under dagen, så aktuellt värde kan alltid ses på hemsidan.

Fisket är igång

2019-05-09

Vattennivån i älven har sjunkit betänkligt och nu är fisket i full gång. Fångsterna kan ni följa här på hemsidan.

Under helgen har vår i Åbyn centrala camping varit välbesökt. Ett perfekt sätt att uppleva Åbyälven! Mer info finns här

Vi vill också påminna om de regler och rekommentadioner som finns gällande fisket, men också vad gäller parkering. Läs mer under Regler

Älven har rivit

2019-04-26

Även har nu rivit. Det är fortfarande höga vattenflöden och ganska hög vattennivå. I vissa sel ligger det lite isproppar, men nu är det nära säsong!

Kallelse till Årsstämma 2019

2019-02-28

Härmed kallas till ordinarie årsstämma för Åbyälvens Nedre FVO.

Vi bjuder på fika efter stämman, så anmäl om ni ska komma
Anmälan görs senast 13 mars till Olle Markgren via mail till ordforande@abyalven.se eller via sms till nummer 070-829 09 09.

Plats: Byagården i Källbomark
Datum: 2019-03-16
Tid: 12.00

Smoltfällan är igång

2018-05-17

Som ni säkert läst i lokala media så har en smoltfälla placerats ut i älven, och nu har arbetet med denna börjat. Här ser ni lite bilder från vittjandet som skedde idag. Man mäter, väger och märker fisken.

Smolt1Smolt2

Smolt3

Smolt4Smolt5

Älven har rivit!

2018-05-07

Under den senaste veckan har isen rört på sig rejält i älven och nu har de flesta selen och forsarna blivit isfria. Däremot är vattenståndet högt och vattentemperaturen fortfarande låg. Kanske blir det bättring nu när solen kommer?!

Nu finns vår nya webbshop tillgänglig!

2018-04-26

Nu kan du köpa fiskekort via vår nya webbshop!
Observera att den gamla appen inte längre används. En ny app kommer, invänta meddelande om detta här på sidan. Tills vidare köper du fiskekort direkt via shopen.

Du hittar webbshopen här

Protokoll från Årsstämma

2018-04-03

Tack till alla som deltog i årsstämman den 18 mars. Protokoll finns att läsa här .

OBS: Hemsidan byter just nu internetleverantör, så uppdateringar av ny Styrelse och annan info på hemsidan kommer att ske med viss fördröjning.


Välkomna till ett nytt fiskeår!

Inbjudan till årsstämma 18 mars 2018

2018-03-12

Härmed kallas till ordinarie årsstämma för Åbyälvens Nedre FVO.
Not: Tyvärr är inbjudan via webben lite sen på grund av tekniska problem med ny leverantör, men kallelse har skett via andra kanaler innan detta datum.

Vi bjuder på fika efter stämman, så anmäl om ni ska komma
Anmälan görs senast 15 mars till Mikael Bergh via mail till ordforande@abyalven.se eller på telefon 070-669 91 35.

Plats: Byagården i Källbomark
Datum: 2018-03-18
Tid: 15.00

Läs mer i inbjudan: Kallelse till årsstämma 2018

Övriga dokument:
Dagordning för årsstämma 2018
Motion 1 till Årsstämma 2018
Motion 2 till Årsstämma 2018
Styrelens svar på motioner till stämman 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Inkomst- och utgiftstat 2018
Verksamhetsplan 2018
Förslag på fiskeregler för Åbyälvens nedre FVO 2018

Välkomna!

Gott nytt år 2018!

2018-01-02

Ett nytt år är här och på älven ligger isen nu solid. De första skoterspåren syns och lakafisket påbörjas. Så här såg det ut under julhelgen:

Åbyälven jan2018

Årsstämman är ännu en stund bort, men håll utkik här på sidan efter nyheter. Vi rekommenderar också ett besök på Älvräddarna Pite- och Åby älvdals sida på Facebook, där ni kan engagera er i kampen mot Hednäs kraftverkssatation. Oss på Åbyälvens nedre fiskvårdsområde kan ni också följa på Facebook, såklart, och diskutera det ni vill kring älven. Ni hittar oss här

Fiskeförbud i älven

2017-09-01

Det har varit en fin fiskesommar och vi har fått in massor av fångstrapporter till föreningen.
Från och med 1 september inträder emellertid totalt fiskeförbud i älven och råder till och med 14 oktober.
Läs mer under regler.

Parkering, skräp och allmänna uppmaningar

2017-06-01

Fisket i älven är nu i full gång, och många fiskare har rört sig i området under de senaste veckorna. Detta är såklart jättetrevligt, men vi vill påminna om vad som gäller omkring älven, för allas vår fortsatta trevnad.

Parkering - Tänk er för var ni parkerar bilen, använd helst utmärkta platser. När ni går ner till älven undvik att gå över tomtmark eller nära boningshus.

Skräp - Tar ni med er mat och dryck till älven, lämna det inte där utan lämna det i en soptunna eller ta det med er. Samma gäller för fiskelinor etc. Fåglar kan fastna i dessa osv.

Fiska på samma plats - Är det redan fiskare på den plats ni tänkte fiska, vänta tills de fiskat klart eller börja fiska ovanför, dvs uppströms den som fiskar. Det hör till god ton att inte kliva ner nedanför den som redan fiskar.

Fångstrapporter - Fångstrapport skall lämnas inom 24 timmar. Detta kan ske via appen, hemsidan eller på anslagstavlan vid bron inne i Åbyn (på andra sidan älven från fiskegubben sett). Mer information om fångstrapportering hittar ni här, och rapportera kan ni göra här.

Tack för ert samarbete och vi önskar er fortsatt trevligt fiske!

Medarbetare till fiskevårdsområdet sökes!

2018-04-05

Medarbetare för skötsel av Smoltfälla
Under Maj-Juni kommer Umeå universitet att sätta ut en smoltfälla i Åbyälven, så nära mynningen som möjligt. Det görs för att få bättre kunskap om vilka och hur många fiskar som vandrar upp i Åbyälven. Med den kunskapen i ryggen ska vi sedan förhoppningsvis kunna sätta in bättre åtgärder för att fisket ska bli så bra som möjligt. Smoltfällan sköter inte sig själv utan vi behöver någon som under de månaderna, på heltid, kan sköta om den. Det är inget komplicerat arbete men det är klart att det underlättar om man har viss erfarenhet av och intresse för fiske och fiskevård. Visst annat arbete för fiskevårdsområdets räkning kan det också bli för att fylla upp tiden.
Är du intresserad eller känner någon som kan vara intresserad hör av dig till ordforande@abyalven.se så snart som möjligt, och bifoga gärna en enkel CV.

Uppdatering kring stugan i Gagsmark

2017-06-01

Fiskvårdsområdets stuga i Gagsmark är nu såld. Detta betyder att marken kring stugan är privat stugtomt, så parkering, mark och byggnader kan ej längre nyttjas av fiskare kring älven. Självklart så kan man fortfarande vandra på leden samt fiska i vattnet, men vi påminner om man ej längre ska parkera eller köra in på stugtomten, då denna är privat.

Fortsatt trevligt fiske!

Protokoll från årsstämma

2017-04-12

Årsstämman hölls i Källbomarks byagård den 19 mars.
I korthet så fastställdes stadgeändringar, försäljning av stugan i Gagsmark samt samt ändringar av fiskekortspriser.
Protokollet i sin helhet hittar ni här och information om nya fiskekortspriser hittar ni här.

De nya stadgarna kan läsas på sidan om Åbyälvens nedre FVO. Där hittar ni även information om den framtagna förvaltningsplanen.

Fiskekort 2017

2017-04-13

Vi har nu uppdaterat vår app så att fiskekort nu kan köpas för 2017 via appen. Fiskekort i pappersformat för 2017 kommer att finnas till försäljning efter påsk.

Mer information om fiskekort hittar du här

Protokoll från årsstämma

2017-04-12

Årsstämman hölls i Källbomarks byagård den 19 mars.
I korthet så fastställdes stadgeändringar, försäljning av stugan i Gagsmark samt samt ändringar av fiskekortspriser.
Protokollet i sin helhet hittar ni här och information om nya fiskekortspriser hittar ni här.

De nya stadgarna kan läsas på sidan om Åbyälvens nedre FVO. Där hittar ni även information om den framtagna förvaltningsplanen.

Föreläsningskväll

2017-04-03

Välkomna till en föreläsningskväll med fiskeprofilerna Gunnar Westrin och Ingemar Näslund.
Mer info på hemsidan för Åby- Byske- Kåge älvars vattenråd.

Fiskevårdsområdets stuga till salu

2017-03-30

Enligt beslut på extrastämma ska Åbyälvens Nedre FVO sälja den stuga som funnits för uthyrning.
Den finns nu ute på Blocket för budgivning. Ta gärna en titt på denna stuga med superfint läge intill älven i Gagsmark!

Se Blocketannons.

Älvräddarna

2017-03-29

Det har startat upp en lokal Älvräddargrupp, inom Älvräddarnas samorganisation; Älvräddarna Åby- och Pite älvdal.
Denna grupp ska arbeta för en utrivning av kraftverket i Hednäs i Åbyälven och skapa fria vandringsvägar i Piteälven.

Följ deras Facebook-sida här om ni vill följa hur arbetet fortgår. De kommer att posta alla aktiviteter där framöver.

Inbjudan till årsstämma 19 mars 2017

2017-03-02

Härmed kallas till ordinarie årsstämma för Åbyälvens Nedre FVO
(OBS: Felskrivning i publicerad kallelse, detta är en ordinarie stämma, ej extra stämma)

Vi bjuder på smörgåstårta efter stämman, så anmäl om ni ska komma
Anmälan görs senast 15 mars till Mikael Bergh via mail till ordforande@abyalven.se eller på telefon 070-669 91 35.

Plats: Byagården i Källbomark
Datum: 2017-03-19
Tid: 15.00

Läs mer i inbjudan: Kallelse till årsstämma 2017

Övriga dokument:
Dagordning för årsstämma 2017
Stadgar efter beslut från Länsstyrelsen samt årsstämma 2017
Verksamhetsberättelse 2017
Inkomst- och utgiftstat 2017
Verksamhetsplan 2017
Förslag på förvaltningsplan för Åbyälven
Förslag på fiskeregler för Åbyälvens nedre FVO 2017

Välkomna!

Välkommen till föreläsning om förvaltning av harr och lax

2017-03-01

OBS: Förlängd anmälningstid

Den 1 mars kl 18 bjuder Skellefteå kommun tillsammans med Åbyälvens nedre och övre fiskvårdsområden in till föreläsning om förvaltning av lax och harr.

Anmälan görs senast 27 februari till Mikael Bergh via mail till ordforande@abyalven.se eller på telefon 070-669 91 35.

Plats: Byagården i Källbomark
Datum: 2017-03-01
Tid: 18.00 - 20.30
Vi bjuder på fika!

Läs mer i inbjudan: Inbjudan till föreläsning om förvaltning av harr och lax

Välkomna!

Sammanfattning av mötet om Åby älvdals framtid

2017-02-13

Mötet om Åby älvdals framtid besöktes av 74 personer från älvdalen samt från våra närområden. Det blev ett mycket givande möte där vi fick lyssna på de närvarande och hur deras tankegångar går kring Hednäsfrågan samt framtida utveckling av älvdalen.

Våra fyra inbjudna föreläsare var:

  • Christer Borg, Älvräddarnas samorganisation
  • Sofia Perä, Biträdande projektledare ReBorN-projektet
  • Monica Marklund, Skellefteå Älvdal lokalt ledd Utveckling och Hela Sverige ska leva.
  • Maria Broman, Visit Skellefteå.

Efter presentationerna följde frågestund och diskussion.

Vi vill tacka alla deltagare för ett mycket bra och givande möte!

Presentationerna från mötet hittar ni här:


Film om fria vandringsvägar från ReMiBar-projektet kan ni se här

Välkommen till möte om Åby älvdal och dammen i Hednäs

2017-02-12

Den 12 februari kl 14-17 bjuder Åbyälvens nedre och övre fiskvårdsområden in till möte om vår framtida Äby Älvdal.

Skellefteå Kraft och dess ägare Skellefteå kommun har öppnat upp för möjligheten att riva dammen och lägga ner kraftstationen i Hednäs om det finns en lokal opinion för det.

Vi berättar om de tankegångar som finns, om vad som händer nationellt kring småskalig vattenkraft i andra älvar med höga naturvärden, samt om den planerade flottledsåterställningen i Åbyälvens övre delar.
Välkommen att delta och göra din röst hörd.
Hur ser du på Åbyälvens framtid?

Plats: Byagården i Ålund
Datum: 2017-02-12
Tid: 14.00 - 17.00

Välkomna!

Åbyälvens Nedre FVO gm Mikael Bergh Åbyälvens Övre FVO gm Kjell Noren

Läs mer i inbjudan: Inbjudan till möte om framtidens Åby älvdal

Levande laxälvar 2.0

2017-02-02

Åby älvs nedre FVO har deltagit i konferensen Levande laxälvar 2.0 i Umeå. Temat för årets konferens var förvaltning av fiskresursen för utveckling av rekreationsfiske, sportfiske och fisketurism. Visioner och vägar mot en långsiktigt hållbar lax- och öringförvaltning redovisades. Fisketurism i ett lokalt, regionalt, nationellt och internationellt perspektiv diskuterades och goda exempel lyftes fram. Det blev två intressanta dagar med många tänkvärda saker att jobba vidare med!

Vill ni läsa mer om konferensens program så kan ni göra det här

Välkommen till lakfisketävling den 20 januari!

2017-01-20

Ladda ner filen: Lakfisketävling_2017

Protokoll från Extra stämma

2016-11-09

Extrastämman hölls i Källbomarks byagård den 25 oktober med gott deltagande från markägarna.
I korthet så beslutades om stadgeändringar, försäljning av stugan i Gagsmark samt ett godkännande från stämman att titta närmare på sammanslagning med Åbyälvens Övre FVO.
Protokollet i sin helhet hittar ni här

Kallelse till Extra stämma

2016-10-10Klicka länkarna nedan för att läsa detaljerad kallelse samt dagordning:

Kallelse
Dagordning

Fiskeförbud i älven

2016-09-01

Det har varit en fin fiskesommar och vi har fått in massor av fångstrapporter till föreningen.
Från och med 1 september inträder emellertid totalt fiskeförbud i älven och råder till och med 14 oktober.
Läs mer under regler.

Föreläsning om kräftor

2016-08-28

Inbjudan till föreläsning om kräftor, kräftfiske och dess möjligheter

Åbyälvens nedre FVO inbjuder till en föreläsning av Peter Lundström (Swenature) om kräftor, kräftfiske och dess möjligheter.
Alla intresserade är välkomna och vi bjuder på kaffe och kaka.

Plats: Byagården i Källbomark
Datum: 160828
Tid: 20.00

Välkomna!

Åbyälvens Nedre FVO gm Mikael Bergh

Namninsamling för utrivning av Hednäs kraftstation

2016-08-10

Namninsamling har påbörjats för utrivning av Hednäs kraftstation. Visa ert stöd i denna fråga!

Namnlistor för underskrift finns på följande ställen:

Nymans Fiske och Fritid (Jaktia), Piteå
Tactical store, Åbyn
Cykel- och fiskecenter, Skellefteå

Besök gärna någon av ovanstående butiker och lämna din underskrift. Namninsamling via webben kommer längre fram.

Parkering

2016-06-08

Till fiskare angående parkering vid älven:
När ni parkerar längs älven, använd helst markerade platser. Om detta inte är möjligt, säkerställ att ni inte blockerar infarter eller ställer bilen på privat parkeringsplats. Kör inte på åkermark och parkera.

Under nattetid, undvik att parkera nära bebyggelse och tänk på att inte störa boende när ni går ner till älven.
Tack för visad hänsyn!

Håv inköpt till Källbomark

2016-06-08

Fiskevårdsområdet har köpt in en håv som står vid fiskeplats uppe i Källbomark (hällan) för att underlätta landning och återutsättning av fisk. En skylt markerar var håven finns. Låna gärna håven när den behövs, men återställ den sedan till rätt plats så att fler kan använda den.

Fiskevårdsområdets uttalande angående planerade åtgärder i Hednäs

2016-06-01

Under tisdagen meddelade Skellefteå Kraft de åtgärder som planerats vid kraftstationen i Hednäs. Deras föreslagna lösning var tyvärr inte vad Fiskvårdsområdet hade förväntat sig. Fiskevårdsområdets uttalande kring dessa åtgärder kan du läsa här.

Här kan du ta del av Skelleteå krafts pressmeddelande.

Vårfisket är igång

2016-05-04

Under valborgshelgen hade vi våra första husvagnsgäster inne i Åbyn och därmed sparkades också fisket igång för året.
Det har varit höga vattenflöden under senaste veckan. Vattnet står fortfarande högt men har skjunkit undan något.
Vi du starta vårfisket så hittar du information om våra fiskekort här. Glöm inte att läsa reglerna!

Isläget i älven

2016-04-14

Nu har isen börjat riva på allvar i älven och snart är det fiskbart på vissa ställen. Forsarna är nu isfria, och områdena där emellan är på gång att bryta upp. Bilden togs från Avabron mot E4-bron igår kväll.

Åbyälven vår1

Uppdatering av regler 2016

2016-04-11

I samband med årsmötet togs beslut angående nya regler. Se regler för detaljerad information.
Även fångstrapporterna är ändrade inför årets fiskesäsong. Nu kan du välja om du vill att din fångstrapport ska publiceras på hemsidan eller inte. Den kommer dock alltid att sparas för sammanställning av årets fiske.

Protokoll från årsstämma 2016

2016-04-05

Deltagandet på årets stämma var stort, vilket var glädjande för föreningen.
Det bjöds på smörgåstårta och kaffe efter mötet.
Protokoll från mötet läser ni här

Kallelse till Årsstämma

2016-03-02

Den 20 mars kommer 2016 års årsstämma för Åbyälvens Nedre FVO att hållas.

Ladda ner filen: Kallelse till årsstämma 2016

Resultat från lakfisketävlingen

2016-01-17

Tack till alla som deltog i fredagens lakfisketävling!
Vädret var kallt, men våra eldar brann varma. Totalt deltog 43 personer i fiskandet, och många åskådare visade sig också under kvällen.

Vinnare i vuxenklassen:
Ingrid Ö 2304g
Majlis L 1934g
Johan J 1560g
Mia J 1008g
Lars G 804g
Jonas N 727g
Anders Ö 701g
André J 675g
Lars V 395g

Barnklassen
Sju barn deltog i barnklassen. Tyvärr var det ingen av dessa som fick fisk. Samtliga barn fick vara med i utlottning av priser på startkorten.

Välkommen till lakfisketävling!

2015-12-18

Ladda ner filen: Lakfisketävling 2016

Isen lägger sig

2015-11-30

Det varierande vintervädret har trots de sällsynta minusgraderna resulterat i att vattnet i vår älv är väldigt trögflytande och en ishinna har börjat lägga sig i selen. Nu är vinterisarna inte alltför långt borta.

Fiskeförbudet upphävt

2015-10-15

Från och med idag är det återigen tillåtet att fiska i älven. Det är dock fortfarande förbjudet att fiska lax. Läs mer här.

Totalt fiskeförbud råder

2015-09-22

Från och med 15 september till och med 14 oktober råder totalt fiskeförbud i älven. Läs mer här.

Fiskeförbud i älven (uppdaterad)

2015-09-01

Det har varit en fin fiskesommar och vi har fått in massor av fångstrapporter till föreningen.
Från och med idag inträder emellertid fiskeförbudet för lax och öring i älven. Övriga arter får fiskas, men fiskvårdsområdet ser gärna att man avstår. Allmänt fiskeförbud råder sedan från 15 september till och med 14 oktober. Läs mer under regler.

Protokoll från årsmötet

2015-05-23

Protokollet från årsmötet 2015 finns nu tillgängligt här på webben. Du kan också se vår nya styrelse genom att titta på sidan Åbyälvens FVO.

Nu finns appen tillgänglig för iPhone och Android

2015-05-06

Nu finns äntligen Åbyälvens app tillgänglig via Google Play och App store. Se länkar nedan.

Via appen kan du köpa fiskekort, göra fångstrapporter, läsa våra regler och se fördjupad information från hemsidan. Ladda hem och kör!

appstore_link    Android app on Google Play

Nu finns möjligheten att köpa fiskekort via mobilen

2015-04-29

Från och med idag kan man använda mobilen för att köpa fiskekort, göra fångstrapporter etc. Funktionen finns tillgänglig via webbshopen i väntan på att appen får godkännande från distributörerna. Klicka här för att ladda ner den, eller gå till https://abyalven.netkontor.se. Appen finns tillgänglig både för Android och iPhone.

Observera att appen via vår egna butik är ett pilotförsök, så får ni problem, kontakta Mikael Bergh på 0706699135 eller bergharn@gmail.com

Isrivning

2015-04-20

Nu har isen rivit i helgen och älven är mer eller mindre isfri i forspartierna och vattnen däromkring (såvitt undertecknad sett). I de största selen ligger fortfarande isen kvar, men smälter sakteligen bort.
Bilderna nedan är tagna från Åbyn och Avan idag.

Åbyälven vår3  Åbyälven vår4

Isläget

2015-04-14

Nu har isen börjat bryta i älven. Forsarna är öppna, men i selen ligger isen i stort sett kvar, även om den försvinner sakta men säkert.
Det finns några fiskbara platser längs älven, en biltur för att rekognosera rekommenderas för den verkligt fiskesugne. Senast idag såg jag årets första flugfiskare inne i byn.
Några exempel på dagens isläge ser ni nedan.

Åbyälven vår1  Åbyälven vår2  Åbyälven vår3

Nyheter efter årsmöte 2015

2015-04-02

På söndagen den 29/3 höll Åbyälvens Nedre FVO sin ordinarie Årsstämma.
Vid årsmötet togs beslut om en del förändringar.
En kort summering:

  • Förändrade fiskekortspriser. Läs mer under Fiskekort
  • Ungdomar till och med 15 år fortsätter att fiska gratis, men måste nu lösa ett gratiskort. Läs mer under Fiskekort
  • Reglerna för upptag och fiskeförbudsperioder är uppdaterade. Läs mer under Regler
  • Kontrollavgifter införs vid brott mot reglerna. Läs mer under Regler

Årsstämma Åbyälvens Nedre FVO

2015-03-01

Åbyälvens Nedre FVO håller ordinarie Årsstämma.
Vi välkomnar alla intresserade att delta!

Tid: 29/3 kl 18.00
Plats: Byagården Källbomark

Välkomna!

Vårfisket närmar sig

2015-02-03

Det nya året är nu här, och med det närmar sig vårfisket 2015! Älven har lagt en fin is, efter en period med mycket flödvatten, och skoterspåren har börjat visa sig i snön.

PS Glöm inte fiskekortet för året

Åbyälven vinter

Isen har lagt sig på älven

2014-12-11

Lucia närmar sig och på älven har isen börjat lägga sitt täcke. Förutom enstaka rännor och forsar är älven helt överfryst och i selen tycks istjockheten vara ganska bra. Blidvädret till trots, kan tilläggas.

Fisket på öppet vatten har pågått en lång bit in på senhösten, men nu är det pimpelspön som gäller fram till våren. Glöm inte isdubbarna!

Åbyälven höst

Fiskeförbudet upphör

2014-10-15

Nu har leken upphört och därmed upphör även fiskeförbudet på öring i älven.
Vi har haft lågt vattenstånd i älven under en tid, och leken har varit väldigt synlig på sina håll. En trevlig höstsyn! Nu har det kommit tillbaka lite vatten igen.

OBS Upptagning av lax ej tillåtet

Åbyälven höst

Fiskeförbudet inträder

2014-09-01

Nu har den första september passerat och fiskeförbud har inträtt i älven. Lax är förbjuden att fiska från och med 1 september. Fiskeförbudet för öring gäller från 1 september till och med 14 oktober.

Upptagning av lax tillåtet - men glöm inte reglerna

2014-06-26

Efter den 19 juni är det tillåtet att ta upp lax i älven, men kom ihåg att det enbart är tillåtet att ta upp en lax per dygn och totalt 3 laxar per år. Läs mer under regler

Arrende på fiskerätter

2014-06-02

Åbyälvens Nedre FVO, Föreningen för vildlaxens bevarande, betalar arrende för två platser för fiske med fasta redskap i Åbyfjärden i år. På dessa platser kommer inget fiske att bedrivas, vilket ger den vandrande fisken större möjlighet att komma upp i älven.

Ny hemsida

2014-05-26

Vår nya hemsida är nu äntligen lanserad! Bland nyheterna finns bilder, möjligheten att fångstrapportera via webben samt lite annat. Välkommen att utforska abyalven.se!

Fångstrapporter via webben

2014-05-26

Du kan nu lämna fångstrapporter via hemsidan under länken Fångstrapporter. Ladda gärna också upp en bild.

Nya regler 2014

2014-04-27

Från och med 2014 har vi nya regler för antal upptagna fiskar. Du får nu ta upp max 3st laxar och 3st öringar per år. Las mer under regler