Åbyälvens nedre FVO


Åbyälven är en skogsälv som är ca 165 km lång. Att den är en skogsälv innebär att den har hela sitt nederbördsområde i skogslandet och därmed inte berörs av snösmältningen i fjällkedjan. Den börjar sitt lopp inom Arvidsjaurs kommun. De nedre sträckorna faller brantare än någon annan norrlandsälv och erbjuder ett stort antal trevliga strömmar och forsar.

Här finns en helt unik självreproducerande laxstam som med svenska mått mätt är ganska stark. Trots att inga utsättningar gjorts så är smolttätheten en av norrlands allra bästa. 1996 byggdes det en laxtrappa vid Hednäs kraftstation, som går det möjligt för laxen att nå fina lekbottnar och uppväxtplatser direkt ovanför stationen. Den huvudsakliga uppvandringen sker under senare delen av juni månad för att avta under juli.

Åbyälven rinner genom ett område med skog och våtmark. Förutom lax så finns bestånd av havsöring och harr i älven. Gädda, abborre och sik är vanliga arter i sjöarna i upptagningsområdet. Uttrar och bävrar kan ses i älvssystemet och i ett av biflödena kan man hitta bestånd av flodmussla. Ni kan också hitta många sällsynta växtarter vid älven, samt vår landskapsblomma, Kung karls spira.

Åbyälvens FVO sträcker sig från söt- och saltvattengränsen vid Renholmens kaj upp till hängbron i Blåfors. Dessutom ingår sjöarna Bastusjön, Åbyträsket och Djupsjön.

Kontakt

Ordföranden Magnus Larsson Tel: 070-3153469, Mail: ordforande@abyalven.se
Webb, foton, fångstrapporter: info@abyalven.se

Styrelse

  Ordföranden Magnus Larsson
  Vice ordföranden Mikael Bergh
  Sekreterare Johan Johansson
  Kassör Stefan Johansson
  Ledamöter:
  Arne Karlsson
  Johan Fahlgren
  Ulf Larsson
  Suppleanter:
  Anders Edström
  Linus Lidman
  Niklas Nilsson

Protokoll

Årsmöte 2020
Årsmöte 2019
Årsmöte 2018
Årsmöte 2017
Extra stämma 2016
Årsmöte 2016
Årsmöte 2015

Förvaltningsplan

Förvaltningsplan för Åbyälvens nedre FVO

Stadgar

Stadgar för Åby älvs nedre FVO